KHU CẢNG MỚI CỦA SEATTLE ĐANG HÌNH THÀNH

Thành phố Seattle đang xây dựng lại khu cảng trung tâm của Seattle. Sau khi hoàn thành việc rỡ bỏ Cầu cạn Alaskan Way, thành phố sẽ xây dựng một đường đi dạo dọc theo bờ biển, xây dựng một đường phố nằm trên mặt đất mới dọc theo Alaskan Way, xây dựng lại Bến tàu Pier 58 và Bến tàu Pier 62, xây dựng một đường đi bộ trên cao từ Chợ Pike Place Market đến Thủy cung Seattle Aquarium, và cải thiện các kết nối đông-tây giữa khu vực trung tâm và Vịnh Elliott Bay. Nỗ lực này, được gọi là Waterfront Seattle (Khu cảng Seattle), là một khoản đầu tư trong nhiều năm trị giá 700 triệu USD từ nay cho tới năm 2023. Dự án chịu sự chỉ đạo của Văn phòng Khu cảng và các Dự án Đô thị của Thành phố Seattle.

Để dịch thông tin trang web này, hãy chọn “Tiếng Việt” (Vietnamese) từ Google Translate ở đầu trang.

Để yêu cầu các dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch bổ sung, hoặc hỗ trợ cho những người khuyết tật, hãy gọi (206) 733-9990 / TTY Tiếp âm: 711.

GỬI THÔNG TIN CHO CHÚNG TÔI

Rất nhiều người đã đóng góp sức lực và ý tưởng của mình nhằm tạo nên một khu cảng tuyệt vời. Hãy chia sẻ các câu hỏi và nhận xét của quý vị.


Documents icon

Để tìm thêm các thông tin đã được dịch thuật khác về chương trình, hãy xem các tài liệu này:

Tài liệu Chương trình Waterfront Seattle – Tháng 6, 2018