CHUYỂN ĐỔI BỜ SÔNG CỦA SEATTLE

Bờ sông trung tâm của thành phố Seattle đang được xây dựng lại. Công việc này bao gồm xây dựng một công viên đi dạo dọc theo mặt nước, xây dựng một con phố có diện mạo mới dọc theo Đường Alaska, xây dựng lại Cầu tàu 58 và Cầu tàu 62, xây dựng kết nối trên cao từ Chợ Pike Place đến bờ sông và cải thiện kết nối đông-tây giữa trung tâm thành phố và Vịnh Elliott. Nỗ lực này, được gọi là Waterfront Seattle, là một nỗ lực trong nhiều năm trị giá 781 triệu đô, dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2025. Dự án này được Văn phòng Dự án Bờ sông và Hành chính của Thành phố Seattle thực hiện.

Để dịch trang web này, hãy chọn “NGÔN NGỮ” từ Google Dịch ở đầu trang.

Để yêu cầu các dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch bổ sung, hoặc hỗ trợ cho những người khuyết tật, hãy gọi (206) 733-9990 / TTY Tiếp âm: 711.

Documents icon

Để tìm thêm thông tin đã dịch về chương trình, vui lòng tham khảo các tài liệu sau:

Lịch trình chương trình Waterfront Seattle – Tháng 6 năm 2018