PAGPAPAGAWA SA APLAYA NG SEATTLE

Ang Siyudad ng Seattle ay muling itatayo ang sentral na aplaya ng Seattle. Ang trabahong ito ay sasakop sa pagpapagawa ng pasyalan sa tabi ng tubig, pagtayo ng bagong kalye sa may Alaskan Way, muling pagtayo nf Pier 58 at Pier 62, paggawa ng nakataas na koneksyon mula sa Pike Place Market patungo sa aplaya, at pagpapabuti ng silangan-kanlurang koneksyon ng kabayanan at Elliott Bay. Ang gawaing ito, na tinatawag na Waterfront Seattle, ay isang $806M, na gawain na aabot ng ilang taon at inaasahang makumpleto sa taong 2025. Ito ay pinamumunuan ng Opisina ng Siyudad ng Seattle sa mga Proyekto sa Aplaya at Sibiko.

Upang isalin ang website na ito sa ibang wika, pindutin ang “LANGUAGE” mula sa Google Translate sa taas ng pahina.

Para humiling ng mga karagdagang pagsasalin-wika o mga serbisyo ng interpreter, o akomodasyon para sa mga taong may kapansanan, tumawag sa (206) 733-9990 / TTY Relay: 711.

Documents icon

Upang makahanap pa ng higit na impormasyon na isinalin sa ibang wika tungkol sa programa, tingnan ang mga dokumentong ito:

Waterfront Seattle Program card - Hunyo 2018